Alpha Eco 28 Hata Kodları

49 Görüntülenme
Yorum Yok

01 Arıza Kodu

Brülörde alev oluşmuyor.

►► Arıza durumunda yapmanız gereken ilk işlem doğalgaz kontrolüdür. Gaz vanaları kapalı olabilir veya dairenizde gaz kesintisi olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak dairenize gelen gazı kontrol etmelisiniz. Gaz kesintisi yoksa, gaz vanaları da açık durumdaysa kombiyi arızadan çıkarmak için reset atmalısınız. Birkaç reset işlemi işe yarayabilir. Ancak resetleme işlemi sonrası da düzelme olmazsa servis çağırmalısınız. Brülörde alev oluşmaması; gaz valfi, anakart, ateşleme ve iyon elektroduna bağlı olabilir.

02 Arıza Kodu

Aşırı ısı emniyet termostatı devreye girmiş.

►► Kombi içerisinde olması gerekenden çok daha yüksek bir sıcaklık ölçülürse cihaz bu uyarıyı verir. Bu durumda cihazı arızadan çıkarmak için resetlemek, tesisat ve petek vanalarının açık olduğundan emin olmak, kombi basıncı düşükse su basma işlemi uygulamak gerekir. Ancak tüm bu işlemlere rağmen düzelme olmuyorsa servis çağırmanız gerekir. Bu gibi durumlar teknik açıdan; eşanjör, pompa, sensör, kart, üç yollu vana gibi parçalara bağlı olabilmektedir. Harici olarak tesisatın ve kalorifer dönüş filtresinin de kontrol edilmesi gerekir.

03 Arıza Kodu

Baca termostat problemi.

►► Atık gaz sıcaklığı yüksek ise cihaz bu uyarıyı verir. Bu durumda cihazı arızadan çıkarmak için reset işlemi uygulamalı, sorunda düzelme olmuyorsa servis yardımı almalısınız.

04 Arıza Kodu

Bağlantıların dayanıklılık engeli durumu.

►► Anakart gidiş sensöründe bir arıza belirledi ise bu problem yaşanır. Arıza durumunda genel olarak kombi çalışmaz. Sadece sensör değil, sensör bağlantılarının ve anakartın da kontrol edilmesi gerekir. Bu aşamada mutlaka servis yardımı almalısınız.

05 Arıza Kodu

Gidiş suyu sensörü sorunu.

►► Kombi kartı, gidiş suyu sensöründe bir aksaklık tespit ettiyse ekrana bu kod yansır. Bu durumda; gidiş sensöründe, sensör bağlantı kablolarında harici olarak anakartta sorun olabilir. Arıza tespiti ve müdahalesi için servis yardımı almalısınız.

06 Arıza Kodu

Kullanım suyu sensör sorunu.

►► Anakart kullanım suyu sensöründe bir aksaklık tespit ettiyse bu sorun yaşanır. Cihaz muhtemelen bu arıza durumunda sıcak su vermez veya suyu yeterince ısıtmaz. Kullanım suyu sensöründe, sensör bağlantılarında ya da kartta promlem olabilir. Teknik servis yardımı almalısınız.

08 Arıza Kodu

Maksimum reset durumu.

►► Kombi kısa sürede olması gerekenden daha fazla resetlendiğinde cihaz bu uyarıyı verir. Bu aşamada cihazı şalterinden kapatıp yeniden açmalısınız. İşlem sonrası ekrandan bu kod silinecektir. Ancak bu kod öncesi cihazı bu kadar fazla restlemenizi sağlayan sorun ne ise o konuda mutlaka servis yardımı almalısınız.

10 Arıza Kodu

Tesisat su basıncı yeterli değil.

►► Kombi tesisat basıncı 1 barın altına düştüğü zaman cihaz kendini geçici olarak bloke eder ve çalışmaz. Bu aşamada ekrana bu kod yansır. Bu arıza durumu ile karşılaştığınız zaman kombi altında monteli durumda olan doldurma musluğunu sola çevirmeli basıncı 1.5 bara kadar çıkarmalısınız. Basınç ideal değere geldiğinde doldurma musluğunu kapatmalısınız. İşlem sonrası sorun düzelir. Ancak düzelme olmaz, cihaz çok sık bu arızayı verir veya işlemi yapamazsanız bu durumlarda servis yardımı almalısınız.

15 Arıza Kodu

Konfigurasyon sorunu.

►► Elektronik kart cihaz içerisinde anormal bir durum tespit ederse bu sorun yaşanır. Kombi doğru yapılandırılmamş olabilir. Arıza durumunda cihazı birkaç kez resetlemeyi deneyin. Ancak düzelme olmazsa mutlaka teknik servis yardımı almalısınız.

16 Arıza Kodu

Fan problemi.

►► Fanda elektronik veya mekanik bir problem olabilir. Bu gibi durumlarda cihazı resetlemelisiniz. Birkaç reset işlemine karşın düzelme olmazsa servis çağırmalısınız. Arıza durumu; fan, kart gibi parçalara ayrıca baca sistemine bağlı olabilir.

20 Arıza Kodu

Parazit alev engelleme durumu.

►► Kombi alev kontrol devresinde bir sorun varsa ya da tesisat devresinde kaçak varsa bu arızayı verir. Bu durumda kullanıcı olarak cihazı resetlemeli, sorunda düzelme olmazsa teknik servis yardımı almalısınız.

24 Arıza Kodu

Tuş takımı problemi.

►► Kombi anakartı, tuş takımında bir aksaklık tespit ettiği zaman bu kod ekrana yansır. Bir süre kadar beklerseniz kod ekrandan silinir ve cihaz normale döner. Ancak uzun süre beklemenize karşın kod silinmezse cihazı resetlemeli, yine sonuç alamıyorsanız servis yardımı almalısınız.

29 Arıza Kodu

Atık gaz devresi sensör arızası.

►► Arıza durumunda cihaz devre dışı kalır ve çalışmaz. Bu problem cihazın baca sisteminde sorun olduğunu belirtir. Bu durumda; kart, prosestat, fan gibi parçalar ile baca sistemini kontrol etmek gerekir. Bunun için de doğrudan servis yardımı almalısınız.

31 Arıza Kodu

CAR ile irtibat problemi.

►► Kombi ile CAR arasında irtibat sorunu varsa cihaz bu arızayı verir. Bu durumda CAR oda termostatında, termostat bağlantılarında veya kombi kartında problem olabilir. Kontrol ve müdahale için servis yardımı almalısınız.

36 Arıza Kodu

IMG Bus bağlantısında kopma durumu.

►► Kumanda panelinde sorun olabileceğini belirtir. IMG Bus üzerinde iletiim kaybolduğu zaman da bu sorun yaşanır. Bu durumda cihaz çalışmasını durdurur ve bloke konuma geçer. Arıza tespiti ve müdahalesi için mutlaka servis çağırmalısınız.

37 Arıza Kodu

Düşük güç kaynağı gerilim sorunu.

►► Daireye-kombiye gelen şebeke voltajı düşükse eğer cihaz bu uyarıyı verir. Kombi bu aşamada kendini yeniler yani otomatik resetlenir. Ancak uzun süre bekleme neticesinde düzelme olmazsa teknik servis yardımı alınmalıdır. Kart bu sebeple arızalanmış olabilir. Karta müdahale sonrası sorun düzelebilir. Ancak arızanın yeniden meydana gelme olasılığına ve bu sebeple meydana gelen kart arızalarına karşı mutlaka kombi regülatörü cihazı kullanılmalıdır.

38 Arıza Kodu

Alev sinyali kaybı durumu.

►► Brülördeki alev bir sebeple sönüyorsa cihaz bu arızaya geçer. Bu gibi durumlarda cihaz yeniden birkaç kez alev denemesi yapar. Yine alev oluşmazsa teknik arızaya geçer. Bu durumda cihazı arızadan çıkarmak için birkaç kez resetlemek gerekir. Birkaç reset işlemine karşın düzelme olmazsa eğer servis yardımı almalısınız. Arıza durumu; anakart, gaz valfi, iyon elektrodu gibi parçalara ayrıca baca sistemine bağlı olabilir.

43 Arıza Kodu

Sürekli alev sinyali kaybı nedeniyle arıza.

►► Alev sinyali kaybı durumu (38 arızası) birkaç kez tekrar ederse cihaz bloke olur ve 43 arızasına geçer. Bu durumda cihazı resetlemeniz gerekir. Ancak birkaç reset işlemiyle sorun düzelmiyorsa servis yardımı almanız gerekir.

44 Arıza Kodu

Gaz valfi maksimum açık kalma süresini aşmış.

►► Gaz valfi uzun süre açık kaldığında, kapanmadığında bu sorun yaşanır. Arıza durumu gaz valfine veya karta bağlı olabilir. Cihazı birkaç kez resetlemeli, sorun düzelmiyorsa servis yardımı almalısınız.

46 Arıza Kodu

Düşük sıcaklık termostatı müdahale durumu.

►► Normal işletim esnasında, arıza nedeniyle düşük ısı çıkışında aşırı ısı artışı olursa eğer cihaz otomatik bloke konumuna geçer ve çalışmaz. Bu durumda cihazı resetlemek, sorun düzelmiyorsa servis yardımı almak gerekir.

47 Arıza Kodu

Düşük brülör gücü.

►► Yüksek baca ısısı sebebiyle cihaz kendine zarar vermemek için çıkış gücünü azaltır. Bu aşamada ekrana bu kod yansır. Bir süre kadar beklenildiğinde ekrandan kod silinerek cihaz normale dönebilir. Ancak uzun süre normale dönmezse mutlaka servis yardımı alınmalıdır.

51 Arıza Kodu

CAR Wireless ile iletişim problemi.

►► CAR ile kombi arasında irtibat sorunu olduğu zaman cihaz bu uyarıyı verir. Bu durumda kontrol sadece kombi kontrol paneli üzerinden sağlanabilir. Bu aşamada CAR Wireless çalışması kontrol edilmeli, pil kontrolü sağlanmalıdır. Kontrol ve işlemler için mutlaka servis yardımı almalısınız.

59 Arıza Kodu

Elektrik enerjisi ağ frekansı bloğu sorunu.

►► Elektrik güç kaynağında sorun olabilir. Bu durumda cihaz bloke konuma geçer ve çalışmaz. Arıza durumunda cihaza müdahale etmeden servis yardımı almalısınız.

62 Arıza Kodu

Kalibrasyon isteğini tamamlar.

►► Kombi bu arıza durumunda çalışmaz. Parametre ayarı gerekebilir. Harici olarak kart gibi parçalarda sorun da olabilir. Cihaza müdahale etmeden doğrudan servis yardımı almalısınız.

72 Arıza Kodu

Hızlı kalibrasyon talebi.

►► Bazı parametre değişikliği algılanmış durumda olabilir. Bu durumda cihaz çalışmasını durdurur. Teknik açıdan cihaza müdahalede bulunmadan servis yardımı almanız gerekir.

73 Arıza Kodu

Yüksek akış sonda ofset algılanmış.

►► Bağdaştırıcı anormallik algılarsa bu sorun yaşanır. Bu arıza durumunda sonda arızalı olabilir, sonda konumlandırılması doğru olmayabilir, dolaşım yetersizliği durumu olabilir veya su yan ısı eşanjöründe tıkanıklık olabilir. Bir süre kadar beklerseniz cihaz normale dönebilir. Ancak uzun süre beklenmesine karşın düzelme olmazsa servis yardımı almanız gerekir.

74 Arıza Kodu

Gidiş sensörü arızası.

►► Anakart, kombi gidiş sensöründe anormallik tespit ederse bu sorun yaşanır. Bu gibi durumlarda sensörde, sensör kablo bağlantılarında veya kombi kartında problem olabilmektedir. Arıza tespiti ve çözümü için servis yardımı almalısınız..

77 Arıza Kodu

Yakıt kontrolünde anormallik.

►► Akım tespit edilir range dışında olursa bu sorun yaşanır. Arıza durumunda cihaz çalışmasını durdurur, bloke konuma geçer. Bu durumda cihaza müdahale etmeden servis yardımı alınmalıdır.

78 Arıza Kodu

Yakıt kontrolünde anormallik.

►► Gaz vanasında yüksek akım tespit edildiği zaman bu sorun yaşanır. Bu durumda cihaz devre dışı kalır ve çalışmaz. Bu gibi durumlarda kontrol ve müdahale için servis yardımı almalısınız.

79 Arıza Kodu

Yakıt kontrolünde anormallik.

►► Gaz vanasında düşük akım tespit edildiği zaman bu sorun yaşanır. Cihaz bu durumda çalışmaz. Daireye gelen gazla alakalı da bir sorun olabilir. Ancak bu durumda cihaza müdahalede bulunmadan önce doğalgaz firmasını aramalı, sorun gazla alakalı değilse, kombi servisinden yardım almalısınız.

80 Arıza Kodu

Anakart arızasından engelleme durumu.

►► Arıza durumunda cihazı birkaç kez resetlemeli, sorunda düzelme olmaması halinde servis yardımı almalısınız. Bu gibi durumlarda kart arızası olabilir. Ancak yine de cihazı yerinde görüp incelemek gerekir.

84 Arıza Kodu

Yanma anormali devam eden güç azaltma.

►► Gaz hattı kaynağında düşük basınç durumu tespit edilirse bu sorun yaşanır. Bu durumda cihazın gücü sınırlanır. Bir süre kadar beklerseniz cihaz normale dönebilir, çalışabilir. Ancak uzun süre beklemenize rağmen düzelme olmazsa servis yardımı almalısınız.

87/88 Arıza Kodu

Gaz vanası denetim bloğu sorunu.

►► Gaz vanası kontrol bileşenlerinin arıza tespit etmesi neticesinde oluşan sorundur. Cihaz bu durumda çalışmaz ve teknik müdahale gerektirir. Bu aşamada servis yardımı almalısınız.

89 Arıza Kodu

Kararsız yakıt sinyali.

►► Alev kararsızlığı durumu olduğu zaman cihaz bu uyarıyı verir. Bu druumda baca gazı devir daim varlığı, kararsız gaz basınç durumu, fan hızı kararsızlığu veya sistem sorunu olabilir. Cihaz bu uyarıyı verdiği zaman ısıtıcı çalışmaya devam eder. Ancak tespit-müdahale için mutlaka servis yardımı alınmalıdır.

90 Arıza Kodu

Yakıt dışarı sınırı sinyali.

►► Isıtıcı çalışmaya devam etse de cihaz bu uyarıyı verdiği için teknik servis yardımı almalısınız.

91 Arıza Kodu

Hatalı ateşleme kilidi durumu.

►► Kurulu olası eylemler bir optimal brülör ateşleme elde etmek için tükenirse cihaz bu uyarıyı verir. Bu durumda cihazı birkaç kez resetlemelisiniz. Arıza durumunda düzelme olmazsa servis çağırmalısınız.

92 Arıza Kodu

Fan hızı ayarını limitler.

►► Sistem tüm olası düzeltmeleri tükettiyse, solunum devir sayısını belirtmektedir. Isıtıcı bu durumda çalışmaya devam eder ancak müdahale için mutlaka servis yardımı alınmalıdır.

93 Arıza Kodu

Yakıt dışarı sınırı sinyali.

►► Rangenin yanma sinyali tespit ettiğini, belirli süre zarfında beklenen ayarlamanın gerçekleştiği belirtir. Bu durumda cihaz ısıtmaya devam eder. Ancak teknik açıdan servis yardımı alınmalıdır.

94 Arıza Kodu

Yakıtta anormal durum.

►► Bu arıza durumu düşük gaz basıncı, baca gazı devir daim problemi, gaz vanası veya kart arızasına bağlı olabilir. Bu durumda önce doğalgaz firmasından yardım almalı, sorun görülmezse kombi servisi çağırmalısınız.

95 Arıza Kodu

Süreksizlik yakıt sinyali durumu.

►► Sistem süreksizlik sinyali algıladığı zaman bu sorun yaşanır. Bu durumda cihaz ısıtmaya devam eder ancak yine de bu durumun tespiti ve müdahalesi için servis yardımı alınmalıdır.

96 Arıza Kodu

Engellenen bacalar.

►► Duman boru sisteminde obstrüksiyon oluşursa bu sorun luşur. Bu arıza durumunda cihaz bloke olur ve çalışmaz. Arızanın tespiti ve müdahale için servis yardımı almalısınız.

98 Arıza Kodu

Blok maksimum problem.

►► Cihaz çok fazla hata sayısına ulaşmış. Software kabul edilir. Cihazı reset tuşundan birkaç kez resetlemeli, sorunda düzelme olmazsa servis çağırmalısınız.

99 Arıza Kodu

Genel sorun.

►► Kombi içinde hata meydana geldiğinde bu kod ekrana yansır. Blokaj sorunu da denilebilir. Kombiyi servis öncesi birkaç kez resetlemeli, düzelme olmazsa servis yardımı almalısınız.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
logo

Tüm Sorular

Soru Sor

Videolu Destek

Servis Çağır

Robot
Robito
Robot
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Kombim Arıza Yaptı. Servis Kaydı Oluşturmak İstiyorum.
Robot
Dairenizde Gaz Var mı? Ocağı kontrol eder misiniz çalışıyor mu? Dairede gaz var, ocak çalışıyor Dairede gaz yok.
Robot
Size güzel bir haberim var! Online kayıt oluşturursanız işlem ücretinde %20 indirim sağlayacağım Tıkla %20 İndirim Kazan
Robot
O halde gaz vanalarını kontrol etmelisiniz. Gaz vanaları açık olmasına rağmen ocak yanmıyor, kombi çalışmıyorsa aşağıdaki linkten bulunduğunuz bölgenin gaz hattına ulaşabilirsiniz. Gaz Hatları
Robot
Su basıncı normal görünüyor. Arıza tekrarında kombiyi 3 kez resetlemeniz gerekir. İşlem bilgisi için; Buraya tıklayınİşlemi yaptığınızı farzediyorum. Arıza devam ediyor mu? Hayır, arıza düzeldi Evet, arıza devam ediyor.
Robot
Kombi Basıncının 1 ile 2 bar arasında olması gerekir. Basıncı yükseltmek için; Burayı Tıklayın Düşürmek için; Burayı Tıklayın
Robot
Üzgünüm ki yapabileceğiniz başka bir işlem kalmadı. Daha fazla yardım için Burayı tıklayabilirsiniz
Robot
Size güzel bir haberim var! Online kayıt oluşturursanız işlem ücretinde %20 indirim sağlayacağım Tıkla %20 İndirim Kazan
Robot
Bu çok güzel bir haber, arızanın çözümlenmesine sevindim. Sende bize yardımcı olmak istersen Buraya Tıklayarak Yıldız ve yorum atarsan sevinirim ☻