Bosch Condens 7000i W Hata Kodları

273 Görüntülenme
Yorum Yok

OY 276 Arızası

Gidiş suyu sıcaklık sensöründeki ısı yüksek.

►► Gidiş suyu sıcaklık sensöründeki sıcaklık 95°C nin üstünde olduğu zaman bu arıza ekranda belirir. Servis önce tüm petek vanalarını ve tesisat vanalarını kontrol edin, vanalar kapalıysa vanaları aktif hale getirin. Kombi su basıncı düşükse basıncı 1.5 bara kadar çıkarın. Kombiyi birkaç kez resetleyin. Arıza durumu yine de devam ederse servis çağırmanız gerekir. Tesisatta tıkanma olabilir, filtrede tıkanma olabilir, eşanjör, üç yollu vana, sensör, kart, pompa arızası olabilir.

9A 235/360/361/362 Arızası

Kod anahtarı yanlış.

►► Arıza durumuyla karşılaştığınız zaman kullanıcı olarak yapabileceğiniz bir işlem olmadığı için servis yardımı almalısınız. Kod anahtarı yanlış olduğu için kontrol edilmesi gerekiyor.

9U 233 Arızası

Kod anahtarı algılanamadı.

►► Arıza durumunda direk servis yardımı almalısınız. Kod anahtarının düzgün takılıp takılmadığı kontrol edilmeli, montaj hatası varsa düzeltilmeli, parçada sorun görülürse değiştirilmelidir.

A1 281 Arızası

Sirkülasyon pompası basınç üretmiyor.

►► Arıza durumunda önce basıncı kontrol edin, basınç düşükse basıncı 1.5 bara kadar yükseltin. Tesisat ve kalorifer vanalarının açık olduğundan emin olun. Vanalar kapalı durumda ise mutlaka açın. Sorun hala devam etmekte ise kombiyi birkaç kez resetlemeyi deneyin. Yine de sorun düzelmiyorsa servis çağırmanız gerekir. Pompaya müdahale edilmesi gerekir.

A8 323 Arızası

BUS iletişim sorunu.

►► BUS iletişimi kesildiği zaman bu sorun yaşanır. Bu sorunda kombiyi birkaç kez resetlemeyi deneyin. Düzelme olmazsa servis çağırmanız gerekir. Bağlantı kablolarının kontrol edilmesi, gerek görüldüğü taktirde değiştirilmesi gerekir. Kart arızası görülürse kartın değişimi gerekir.

C1 264 Arızası

Fan devre dışı kalmış.

►► Arıza durumunda kombiyi birkaç kez resetlemeli, sorun düzelmiyorsa servis yardımı almalısınız. Bu sorunda fişli fan kablosu kontrol edilmeli, gerek görülürse değiştirilmelidir. Fanda kir ve blokaj kontrolü yapılmalı, gerek görülürse değişimi sağlanmalıdır.

C4 273 Arızası

Brülör ve fan emniyet kontrolü için devreden çıkmış.

►► Aslında bu bir arıza kodu değildir. Brülör ve fan 24 saat boyunca aralıksız çalışırsa, emniyet kontrolü için kısa bir süreliğine devreden çıkarılır. Bu durumda ekranda bu kod yansır. Bir süre kadar bekleyin. Kod ekrandan silinecektir.

C6 215 Arızası

Fan çok hızlı.

►► Arıza durumunda servis yardımı almanız gerekir. Atık gaz sisteminin kontrol edilmesi gerekir. Gerekli ise temizliği ve onarımı yapılmalıdır.

C6 216 Arızası

Fan çok yavaş.

►► Arıza durumunda kullanıcı olarak yapabileceğiniz bir işlem olmadığı için servis yardımı almalısınız. Fişli fan kablosuna bakılmalı, sorun görülürse değişimi yapılmalıdır. Fanda kir veya blokaj kontrolü yapılmalı gerek görülürse değişimi yapılmalıdır.

C7 214 Arızası

Fan emniyet süresi içinde kapanıyor.

►► Arıza durumuyla karşılaştığınızda cihaza müdahale etmeden servis yardımı almalısınız. Fişli fan kablosunun, fanın kontrol edilmesi gerekir. Fişli fan kablosunda sorun görülürse değiştirilmeli, fan kirliyse temizlenmeli, sorun varsa değiştirilmelidir.

C7 217 Arızası

Fan çalışmıyor.

►► Arıza durumunda direk servis yardımı almalısınız. Fişli fan kablosunda sorun varsa değiştirilmeli, fan kirliyse temizlenmeli, sorun görülürse parça değişimi yapılmalıdır.

D3 232 Arızası

Sıcaklık denetleyicisi TB 1 devrede.

►► Bu sorunda kullanıcı olarak yapabileceğiniz bir işlem olmadığı için servis yardımı almalısınız. Sıcaklık denetleyicisi TB 1 ile ısıtma tesisatı kontrol ünitesi ayarları kontrol edilmeli, görülen aksaklıklar düzeltilmeli, arızalı aksamlar değiştirilmelidir. Sıcaklık sensörü ve bağlantıları kontrol edilmeli, bağlantılarda kopma kısa devre durumu varsa düzeltilmeli, sensör bozuksa değiştirilmelidir. Bu sorun ayrıca; harici sıcaklık denetleyicisi TB 1 in bağlantı klemenslerindeki köprü eksik olduğunda, limit termostat kilitli olduğunda da karşılaşılabilir. Bu aksamların ve parçaların da kontrol edilmesi, gerek görüldüğü taktirde aksamların ve parçaların değiştirilmesi gerekir.

D4 341 Arızası

Isıtma işletmesinde hızlı sıcaklık artışı.

►► Arıza durumunda su basıncını kontrol etmeli, basınç düşük ise su basma işlemi uygulamalısınız. Tesisata ve kaloriferlere ait vanaları kontrol etmeli vanalar kapalıysa açmalısınız. Kombiyi birkaç kez resetlemelisiniz. Tüm bu işlemlere rağmen arıza yine de devam etmekte ise servis yardımı almanız gerekir. Genel olarak pompaya bağlı bir sorun olabilir. Yine de; kart, sensör, eşanjör, üç yollu vana gibi parçaları da kontrol etmek gerekir.

D5 330/331 Arızası

Harici gidiş suyu sıcaklık sensörü sorunu.

►► Arıza durumunda cihaza müdahale etmeden servis yardımı almalısınız. Hidrolik denge kabına ait sensörün ve sensör bağlantılarının kontrol edilmesi gerekir. Bağlantı kablosunda kısa devre durumu olup olmadığı da kontrol edilmeli, sorun görülürse gereken müdahale gerçekleştirilmelidir.

E2 350/222 Arızası

Gidiş suyu sıcaklık sensörü kısa devre sorunu.

►► Arıza durumunda kullanıcı olarak bir işlem uygulamadan direk servis yardımı almalısınız. Sıcaklık sensöründe veya sensör bağlantı kablosunda kısa devre durumu varsa bu sorun yaşanabilir. Bu durumda görülen aksaklıklar giderilmeli, gerek duyulursa parçalar değiştirilmelidir.

E2 351/223 Arızası

Gidiş suyu sıcaklık sensörü bağlantısında kopma.

►► Arıza durumunda cihazı resetleseniz de sorun düzelmeyecektir. Bu sebeple direk servis çağırmalısınız. Sıcaklık sensöründe arıza olabilir veya sensör bağlantı kablosunda kopukluk olabilir. Görülen aksaklıklar düzeltilmeli, gerek görülürse parça değişimi yapılmalıdır.

E9 224 Arızası

Isı bloğu sensörü, atık gaz sensörü, diferansiyel basınç şalteri devrede.

►► Arıza durumuyla karşılaştığınızda önce kombi su basıncını kontrol edin. Basınç düşükse su basma işlemi uygulamanız gerekir. Basınç değeri ideal seviyedeyse eğer petek ve tesisat vanalarının açık olduğundan emin olup kombiyi resetlemeyi deneyin. Arıza durumunda hala bir düzelme durumu yoksa servis yardımı almalısınız. Isı bloğu sensöründe, sensör bağlantılarında sorun olabilir. Atık gaz sensöründe veya sensör bağlantılarında sorun olabilir. Atık gaz sistemi kontrol edilmeli gerekli ise temizliği veya onarımı yapılmalıdır. Diferansiyel basınç şalteri ve bağlantıları kontrol edilmelidir. Pompa gücü ve ayarları kontrol edilmeli gerekli ise parça değişimi yapılmalıdır.

EA 227 Arızası

Alev algılanmıyor.

►► Kombi ateşleme yapmadan önce 4 kez alev denemesi yapar. Peş peşe 4 alev denemesi de başarısız olursa cihaz bu arızaya geçer. Arıza durumuyla karşılaştığınız zaman dairenizde gaz kesintisi olmadığından emin olmanız gerekir. Bunun için tüm gaz vanalarını kontrol etmelisiniz. Gaz vanaları açıksa ve kombiye de gaz geldiğinden eminseniz, kombiyi birkaç kez resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemi de bir işe yaramazsa eğer servis müdahalesi gerekir. Kombide; gaz valfi, iyon-ateşleme elektrodu, gaz valfi, fan, ısı bloğu gibi parçaların kontrol edilmesi, arızalı görülen parçaların değiştirilmesi gerekir. Bu durum ayrıca yoğuşma suyu sifonu tıkandığı zaman da yaşanabilir. Kontrol sağlanmalı gerekli ise temizliği yapılmalı, tıkanıklığı giderilmelidir.

EA 229 Arızası

Brülör işletmesi sırasında iyon sinyali yok.

►► Bu uyarı ekranda belirdiği zaman brülör yeniden çalışmaya başlar. Ateşleme denemesi başarısız olursa bloke konuma geçer ve EA 227 arızası yani ateşleme sorunu ekrana yansır. Dairenizde gaz kesintisi olmadığından emin olmalısınız. Kombiyi resetlemelisiniz. Sorunda düzelme olmazsa servis çağırmalısınız.

EA 261 Arızası

Birinci emniyet zamanında zaman sorunu.

►► Arıza durumunda servis yardımı almanız gerekir. Kumanda cihazına giden geçmeli elektrik kontaklarını ayrıca kabloları kontrol etmeniz gerekir. Gerek görülür ise değiştirmeniz gerekir. Ayrıca kumanda cihazını kontrol etmeli, sorun görürseniz değiştirmelisiniz.

F0 238 Arızası

Gaz armatörü sorunu.

►► Arıza durumunda her ihtimale karşı kombiyi resetlemelisiniz. Resetleme işlemine karşın sorunda düzelme olmuyorsa servis yardımı almalısınız. Gaz armatöründe, bağlantı kablolarında veya kumanda cihazında (kartta) sorun olabilir. Kontrol sağlanmalı arızalı parçanın değiştirilmesi gerekir.

F0 239/259 Arızası

Dahili sorun.

►► Arıza durumunda kombiyi resetlemeyi deneyin. Arıza tekrarında servis çağırmanız gerekir. Kod anahtarının veya kumanda cihazının değişimi gerekebilir.

F0 280 Arızası

Tekrar çalışma denemesinde süre sorunu.

►► Arıza durumunda kombiyi resetlemek gerekir. Birkaç resetleme işlemine karşın düzelme olmazsa servis çağırmak gerekir. Kumanda elektrik kontaklarında, kablolarında sorun olabilir veya kumanda cihazı arızalı olabilir. Gereken kontrollerin sağlanarak sorunların giderilmesi gerekir.

F0 290 Arızası

Dahili sorun.

►► Arıza durumunda reset metin satırını görünene dek reset tuşuna basılı tutmalısınız. Sorun düzelmezse servis çağırmanız gerekir. Geçmeli elektrik kontaklarının, kabloların, ateşleme kablolarının, gaz ve hava oranının kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca kumanda cihazına da bakmak, sorun görülür ise değiştirmek gerekir.

F0 356/F7 328/ Fd 231 Arızası

Şebeke gerilimi kesildi.

►► Dairede elektik kesintisi olup elektrik yeniden geldiyse ekrana bu kodlardan biri yansımıştır. Bu bir arıza değildir.

F7 228 Arızası

Brülör kapalı olmasına karşın alev algılanıyor.

►► Arıza durumunda kombiyi resetlemeyi deneyin. Ancak kombide bir değişiklik olmazsa servis yardımı almanız gerekir. Elektrotlarda sorun olabilir, atık gaz sisteminde sorun olabilir. Ayrıca elektronik sistemini de kontrol etmek gerekir.

FA 306/FA 364/ Fb 365 Arızası

Gaz kesildikten sonra alev algılanıyor.

►► Arıza durumunda kombiye reset atmalısınız. Reset attıktan sonra arıza hala devam etmekte ise servis yardımı almanız gerekir. Gaz armatöründe sorun olabilir, elektrotlarda sorun olabilir, atık gaz sisteminde sorun olabilir, kart arızası olabilir ya da yoğuşma suyu sifonu tıkanmış olabilir.

H11 Arızası

Kullanım suyu sensör arızası.

►► Arıza durumunda cihaza müdahale etmeden servis yardımı almalısınız. Sıcaklık sensöründe sorun olabilir, sensör bağlantı kablolarında kopma veya kısa devre durumu olabilir. Gereken kontrol yapılarak sağlanmalıdır.

H13 Arızası

Kontrol zaman aralığına ulaşıldı.

►► Arıza durumunda servis çağırmalısınız. Gereken kontrol sağlanmalı, bloke edici olmayan arıza sıfırlanmalıdır.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
logo

Tüm Sorular

Soru Sor

Videolu Destek

Servis Çağır

Robot
Robito
Robot
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Kombim Arıza Yaptı. Servis Kaydı Oluşturmak İstiyorum.
Robot
Dairenizde Gaz Var mı? Ocağı kontrol eder misiniz çalışıyor mu? Dairede gaz var, ocak çalışıyor Dairede gaz yok.
Robot
Size güzel bir haberim var! Online kayıt oluşturursanız işlem ücretinde %20 indirim sağlayacağım Tıkla %20 İndirim Kazan
Robot
O halde gaz vanalarını kontrol etmelisiniz. Gaz vanaları açık olmasına rağmen ocak yanmıyor, kombi çalışmıyorsa aşağıdaki linkten bulunduğunuz bölgenin gaz hattına ulaşabilirsiniz. Gaz Hatları
Robot
Su basıncı normal görünüyor. Arıza tekrarında kombiyi 3 kez resetlemeniz gerekir. İşlem bilgisi için; Buraya tıklayınİşlemi yaptığınızı farzediyorum. Arıza devam ediyor mu? Hayır, arıza düzeldi Evet, arıza devam ediyor.
Robot
Kombi Basıncının 1 ile 2 bar arasında olması gerekir. Basıncı yükseltmek için; Burayı Tıklayın Düşürmek için; Burayı Tıklayın
Robot
Üzgünüm ki yapabileceğiniz başka bir işlem kalmadı. Daha fazla yardım için Burayı tıklayabilirsiniz
Robot
Size güzel bir haberim var! Online kayıt oluşturursanız işlem ücretinde %20 indirim sağlayacağım Tıkla %20 İndirim Kazan
Robot
Bu çok güzel bir haber, arızanın çözümlenmesine sevindim. Sende bize yardımcı olmak istersen Buraya Tıklayarak Yıldız ve yorum atarsan sevinirim ☻