İmmergas Victrix Omnia/Maior Hata Kodları

34 Görüntülenme
Yorum Yok

01 Arıza Kodu

Ateşleme eksikliği nedeniyle bloke.

►► Gaz yokluğu ateşleme problemi de denilebilir. Bu gibi durumlarda servis çağırmadan önce cihazı arızadan çıkarmak için resetlemelisiniz. Birkaç resetleme işlemi sonrası sorunda düzelme olmazsa eğer teknik servis yardımı almalısınız. Arıza durumu; kart, iyon elektrodu, ateşleme elektrodu, gaz valfi gibi parçalara aynı zamanda baca sisteminin ve yoğuşma hortumunun da kontrol edilmesi gerekir.

02 Arıza Kodu

Güvenlik termostatı devreye girmiş.

►► Kombi çalışma sırasında güvenlik termostatı yüksek sıcaklık algılayarak devreye girmiş ve cihazı bloke etmiş. Bu durum birçok sebeple yaşanabilir. Öncelikle hem tesisat vanalarını hem de petek vanalarını kontrol etmelisiniz. Kapalı gördüğünüz vanaları açık konuma getirmelisiniz. Ardından kombi su basıncını düşük görürseniz yükseltmelisiniz. İşlem sonrası sorun düzelmezse veya basınç normal ise cihazı resetlemelisiniz. İşlemlere rağmen hala sonuç alamıyorsanız, arıza devam ediyorsa teknik servis yardımı almalısınız. Eşanjör, kart, sensör, üç yollu vana, pompa gibi parçaların ayrıca tesisat ve filtrenin kontrol edilmesi gerekir.

03 Arıza Kodu

Termostat duman engeli.

►► Arıza durumunda cihazı arızadan çıkarmak için reset işlemi uygulamalısınız. Birkaç reset işlemine karşın sonuç alamıyorsanız teknik açıdan servis yardımı almalısınız. Cihazın atık gaz devresinin kontrol edilmesi lazım. Baca sistemi dahil, kart ve fan gibi parçaların kontrol edilmesi gerekmektedir.

04 Arıza Kodu

Bağlantı direnç blokajı problemi.

►► Kombi kartı, gaz vanası beslemesinde bir aksaklık tespit etmiş. Bu durumda cihazı resetlemelisiniz. Birkaç reset işlemi sonrası olur da sorun düzelmezse servis çağırmalısınız. Kombi bağlantılarının ayrıca kartının kontrol edilmesi gerekir.

05 Arıza Kodu

Çıkış sensörü arızası.

►► Kombi kartı, çıkış sensöründe bir aksaklık tespit etmiş. Bu durumda cihaz direk devre dışı kalır ve çalışmaz. Teknik açıdan resetleme işlemi ile de sorun çözümlenemez. Arıza durumu muhtemelen; sensöre, sensör bağlantılarına veya kombi kartına bağlı olabilir. Bu konuda mutlaka teknik servis yardımı almalısınız.

06 Arıza Kodu

Kullanım suyu sensörü problemi.

►► Kombi kartı, kullanım suyu sensöründe bir arıza tespit etmiş. Bu durumda cihazı resetleseniz de sorun düzelmeyecektir. Ayrıca bu arıza durumunda bazen kombi sıcak su vermekte, bazen sıcak su vermemekte veya yeterli şekilde ısıtmamaktadır. Arıza durumu sensör, sensör bağlantılarına veya karta bağlı olabilir. Bu konuda doğrudan teknik servis yardımı almanız gerekiyor.

08 Arıza Kodu

Maksimum reset işlemi.

►► Kombi bir sebeple arızaya geçti ve resetleme işlemi peş peşe 5 kereden fazla yapıldıysa cihaz kilitlenir ve ekrana bu kod yansır. Bu durumda cihazı şalterinden kapatıp birkaç saniye sonra yeniden açmak gerekir. Ekrandan bu hata kodu silinir. Ancak cihazı bu kadar fazla resetlemenize sebep olan sorun veya aksaklık ne ise bu aşamada teknik servis yardımı almalısınız.

10 Arıza Kodu

Tesisat basıncı yeterli değil.

►► Kombinin sağlıklı çalışması adına tesisatta yeterli basınçta su olmadığını belirtir. Bu durumda tesisat basıncı yükseltilmeli, sorun giderilmelidir. İşlem doldurma musluğu ile yapılmaktadırç. Doldurma musluğu bu modellerde kombinin sağ altında kare uçludur. Parçayı sola doğru çevirdiğinizde su sesi gelir ve basınç yükselmeye başlar. Basınç değeri 1 ile 2 bar arasına geldiğinde doldurma musluğunu sağa çevirip kapatmayı unutmamalısınız. İşlem sonrası cihaz normale döner, sorun giderilmiş olur. Ancak işlemi bir şekilde yapamadıysanız, işlem sonrası sorun düzelmediyse veya işlemi şu sıralar çok sık yapmak zorunda kalıyorsanız mutlaka servis yardımı almalısınız.

16 Arıza Kodu

Fan arızası.

►► Kombideki fanda mekanik veya elektronik bir sorun söz konusu olabilir. Cihaz bu aşamada arızaya geçer ve çalışmaz. Teknik olarak servis öncesi cihazı resetlemelisiniz. Birkaç reset denemesine karşın sorun hala devam etmekte ise fan veya kart arızası olabileceğinden müdahale için mutlaka teknik servis yardımı almalısınız.

20 Arıza Kodu

Parazit alev engelleme problemi.

►► Alev kontrol sisteminde bir aksaklık veya kaçak durumu söz konusu olabilir. Bu arıza durumunda öncelikle cihazı arızadan çıkarmak için cihaza reset atmalısınız. Arıza tekrarında işlemi birkaç kez daha peş peşe uygulayabilirsiniz. Ancak yine de bir sonuç alamıyorsanız servis yardımı almalısınız. Arıza durumu; gaz valfi, kart, iyon elektrodu gibi parçalara ayrıca baca sistemine bağlı olabilir. Sorunun uzman servis ekiplerince yerinde incelenmesi gerekir.

23 Arıza Kodu

Dönüş sensörü arızası.

►► Kombi kartı, dönüş sensöründe bir aksaklık tespit etmiş. Bu durumda cihazı resetleseniz de sorunda düzelme olmayacaktır. Teknik açıdan; sensör, sensör bağlantıları ve kombi kartının yerinde uzman servis ekiplerince kontrol edilmesi gerekir.

24 Arıza Kodu

Klavye problemi.

►► Kombi kartı klavyede bir aksaklık tespit ettiğinde bu sorun yaşanır. Bu gibi durumlarda cihaz reset işlemi ile düzelmez. Yani arıza çözümlenmez. Teknik servis yardımı almanız gerekir.

27 Arıza Kodu

Yetersiz sirkülasyon sorunu.

►► Kombi bir sebeple yeterli devir daim yapmıyor veya yapamıyor. Bu aşamada öncelikle kombi su basıncı, tesisat ve petek vanaları kontrol edilmelidir. Vanaların açık, kombi su basıncının ideal değerde (1 ile 2 bar arasında) olması gerekir. Kontroller neticesinde bir sorun veya aksaklık görülmezse bu aşamada cihaza reset atmak gerekir. Reset işlemi ile de sorun düzelmiyorsa teknik servis yardımı alınmalıdır. Cihazın; kart, eşanjör, pompa, sensör, üç yollu vana gibi önemli parçalarında sorun olabilir. Tabi bir de filtre ile tesisatı da incelemek gerekir. Tıkanıklık durumu söz konusu olabilir.

29 Arıza Kodu

Duman sensörü sorunu.

►► Arıza durumunda cihazı resetlemek çözüm getirmeyecektir. Teknik açıdan duman sensöründe, sensör bağlantılarında, kombi kartında sorun olabilir. Harici durumlar da söz konusu olabileceğinden teknik yardım almalısınız.

31 Arıza Kodu

Uzaktan kumanda ile iletişim problemi.

►► Cihaza montajı yapılan uzaktan kumandanın veya oda termostatın cihaz ile uyumlu olmadığını belirtir. Bu durumda bağlantılar da doğru şekilde yapılmamış olabilir. Termostat bağlantısı önceden varsa ya bağlantılarda ya da termostatta bir sorun olabilir. Bu gibi durumlarda cihaz şalterinden kapatılmalı, birkaç saniye sonra yeniden açılmalıdır. İşlem sonrası sorunda düzelme olmuyorsa mutlaka teknik servis yardımı alınmalıdır.

36 Arıza Kodu

IMG Bus bağlantı kopukluğu.

►► Kombi bu arıza durumunda ısıtma talebine yanıt vermeyecektir. Arıza durumu bağlantılara veya kombi kartına bağlı olabilir. Bu gibi durumlarda cihaza müdahale etmeden doğrudan teknik servis yardımı almalısınız.

37 Arıza Kodu

Alçak güç kaynağı gerilim problemi.

►► Besleme gerilimi kombinin çalışması için gerekli olan sınırların altında ise cihaz bu uyarıyı verir ve bloke konuma geçer. Bu durumda besleme gerilimi yani şebeke voltajının yükselmesini beklemek gerekir. Bekleme uzun sürer ancak sorunda hala düzelme olmazsa düşük voltaj sebebiyle kart yanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu aşamada karta müdahale edilmesi için servis yardımı alınmalı, bu sorunu yeniden yaşamamak için kombi regülatörü cihazı kullanılmalıdır.

38 Arıza Kodu

Alev sinyali kaybı.

►► Kombi çalışır durumdayken brülördeki alev birden sönerse cihaz bu uyarıyı verir. Bu durumda servis çağırmadan önce cihazı resetlemek gerekir. Resetleme işlemi bir işe yaramıyorsa yani sorunda düzelme olmuyorsa teknik servis yardımı almanız gerekir. Arıza durumu; iyon elektrodu, gaz valfi, kart gibi parçalara bağlı olabilir. Cihazı yerinde görüp incelemek gerekir.

43 Arıza Kodu

Alev kaybı nedeniyle bloke.

►► Cihaz alev kaybı sinyali vermiş ancak müdahale geciktiği için bloke konuma geçmiş. Bu arıza durumunda cihazı birkaç kez resetlemeyi deneyin. Düzelme olmazsa teknik servis yardımı almalısınız.

44 Arıza Kodu

Gaz valfi sorunu.

►► Gaz valfi kombi açılmadan normal işleyişi için ön görülen süre boyunca açık şekilde kalırsa cihaz bu uyarıyı verir. Bu aşamada kombiyi resetlemeyi deneyin. Birkaç reset işlemine rağmen sorun düzelmezse teknik servis yardımı almalısınız. Gaz valfi veya kart arızası olabilir.

45 Arıza Kodu

▼T yüksek durumda.

►► Sistem, gönderme sondasında ayrıca geri dönüş sensörü arasında ▼T öngörülmeyen ve ani yükselme belirlerse ekrana bu hata kodu yansır. Kombi tesisat basıncı kontrol edilmeli, basınç değeri düşük ise su basma işlemi uygulanmalıdır. Cihaz resetlenmeli, arıza tekrarında servis yardımı alınmalıdır.

47 Arıza Kodu

Düşük brülör gücü.

►► Yüksek baca gazı sıcaklığı belirlenirse eğer kombi kendine zarar vermemek için çıkış gücünü azaltır. Bu aşamada ekrana bu hata kodu yansır. Arıza durumunun tespiti ve çözümü için teknik servis yardımı almalısınız.

51 Arıza Kodu

CAR kablosu haberleşmesinin düşmesi.

►► Kombi ile CAR arasında iletişim sorunu olduğunu belirtir. Bu aşamada önce CAR kablosu ve pil kontrolü yapılmalı, aksaklık görülürse giderilmelidir. Ancak işlem-kontrollere rağmen sorun düzelmez de devam ederse mutlaka teknik servis yardımı alınmalıdır.

59 Arıza Kodu

Elektrik enerjisi şebeke frekans problemi.

►► Kombi kartı, anormal elektrik şebeke beslemesi üzerinde bir frekans tespit etmiş. Bu durumda cihaz devre dışı kalır ve çalışmaz. Şebeke voltajı normale döndüğünde cihaz çalışabilir. Bu yüzden bir süre kadar beklemeli, sorun düzelmiyorsa teknik servis yardımı alınmalıdır. Bu durum sebebiyle kart arızası olabilir. Bu gibi sorunları yeniden yaşamamak için kombi regülatörü cihazı kullanılmalıdır.

60 Arıza Kodu

Pompa bloke konuma geçmiş.

►► Pompa bir sebeple devre dışı kalır ve çalışmazsa cihaz bu uyarıyı verir. Bu aşamada cihazı resetlemek gerekir. Sonuç alınamıyorsa teknik servis yardımı alınmalıdır. Pompa arızası veya elektriksel bir sorun söz konusu olabilir.

61 Arıza Kodu

Pompada hava var.

►► Bu aşamada cihaz çalışmayacaktır. Pompaya müdahale edilmesi için teknik servis yardımı almanız gerekir.

62 Arıza Kodu

Tam kalibrasyon isteği.

►► Kombi kartı sistemde kalibrasyon yokluğu algılarsa bu problem yaşanır. Bu aşamada cihaz devre dışı kalır ve çalışmaz. Teknik servis yardımı alınmalıdır.

70 Arıza Kodu

Gönderme/dönüş sensörü arızası.

►► Cihaz kablaj bağlantılarında bir aksaklık olabilir, sensör veya karta bağlı bir problem olabilir. Cihaz devre dışı kalıp çalışmayacağı için teknik servis yardımı almalısınız.

72 Arıza Kodu

Hızlı kalibrasyon isteği.

►► Kombi devre dışı kalır ve çalışmaz. Bu durumda bazı parametrelerin değişikliği belirlenir. Bu ayarlamaların hızlı yapılması gerekir. Uygulama detayı için mutlaka servis yardımı almalısınız.

76 Arıza Kodu

Gidiş ve/veya dönüş sensörleri sıcaklık sapması durumu.

►► Kalorifer gidiş ve/veya dönüş sensöründe, elektronik kartta problem olabilir. Bu aşamada cihaz devre dışı kalır ve çalışmaz. Teknik yardım için servis çağırmalısınız.

77 Arıza Kodu

Yanma kontrolü problemi.

►► Gaz valfinde aralık dışı bir akım saptanırsa cihaz bu uyarıyı verir. Bu aşamada cihaz devre dışı kalır ve hiçbir konumda çalışmaz. Gaz valfi veya kart arızası olabilir. Yine de sorunun yerinde görülmesi ve incelenmesi gerekir.

78 Arıza Kodu

Yanma kontrolü problemi.

►► Gaz valfinde yüksek akım belirlenmiş. Bu durumda cihaz devreye girip çalışmaz. Gaz valfinde veya cihaz elektronik kartında sorun olabilir. Servis yardımı almalısınız.

79 Arıza Kodu

Yanma kontrolü problemi.

►► Gaz valfinde azaltılmış akım belirlenirse cihaz bu uyarıyı verir. Bu durumda gaz valfi dahil kart gibi parçaların ayrıca bağlantıların da kontrol edilmesi gerekir. Bu aşamada mutlaka teknik servis yardımı alınmalıdır.

80 Arıza Kodu

Elektronik kart bloke olmuş.

►► Bu aşamada servis öncesi cihazı resetlemek gerekir. Birkaç reset işlemine karşın düzelme olmazsa servis yardımı almalısınız. Gaz valfinde veya kombi elektronik kartında problem söz konusu olabilir.

84 Arıza Kodu

Yanma sorunu-devam etmekte olan güç azalması.

►► Gaz şebeke kaynağında düşük bir besleme basıncı belirlemiş. Bu sebeple cihazın gücü sınırlanmış. Arıza durumunda cihazı resetlemeyi deneyin. Arıza durumunda bir düzelme durumu olmazsa teknik servis yardımı almanız gerekir.

87/88 Arıza Kodu

Gaz vanasını kontrol eden aksamda problem var.

►► Gaz vanasını kontrol etme görevinde olan aksamlardan birinin çalışmasında bozukluk olduğunu belirtir. Bu aşamada kombi doğrudan bloke konuma geçer ve hiçbir konumda çalışmaz. Arızanın tespiti ve onarımı için teknik servis yardımı almanız gerekir.

89 Arıza Kodu

Kararsız yanma sinyali.

►► Bu sorunda kombi bazı durumlarda çalışmasını durdururken bazı durumlarda çalışmaya devam edebilir. Özellikle de rüzgarlı olan havalarda bu gibi sorunlar yaşanabilir. Bu durumun yanı sıra; gaz basıncı sirkülasyonu istikrarsız ise, fan hızı istikrarsız ise, sistemde hava varsa yine bu durumla karşılaşılabilir. Bu aşamada tespit ve müdahale için teknik servis yardım almalısınız.

90 Arıza Kodu

Yanma sinyali limit dışına çıkmış.

►► Kombi çalışabilir veya doğrudan arızaya geçip çalışmayabilir. Yanma sinyali uzun zaman ön görülen ayarlama aralığı dışına çıkarsa cihaz bu arızaya geçer. Bu aşamada cihaza müdahalede bulunmadan doğrudan servis yardımı almalısınız.

91 Arıza Kodu

Ateşleme sorunu.

►► Arıza durumunda servis öncesi cihazı arıza tekrar ettiği sürece maksimum 3 kez resetlemelisiniz. Arıza durumunda bir düzelme olmaz veya çok sık tekrar ederse mutlaka servis yardımı almalısınız.

92 Arıza Kodu

Fan dönüş limitlerinde düzeltme.

►► Sistem fanı tüm olası devir sayısı düzeltmelerini bitirirse ekrana bu kod yansır. Bu durumda cihaz bazen çalışabilir bazen de kilitlenip çalışmayabilir. Bir süre kadar beklenilirse ekrandan kod silinecektir.

93 Arıza Kodu

Yanma sinyali limit dışına çıkmış.

►► Yanma sinyali belirli bir süre için ön görülmüş olan ayarlama aralığı dışına çıkarsa cihaz doğrudan bu uyarıyı verir. Bu aşamada kombi çalışabilir veya arızaya geçip çalışmayabilir. Cihazın çalışmaması halinde mutlaka teknik servis desteği almalısınız.

94 Arıza Kodu

Yanmada problem var.

►► Yanma kontrolü üzerinde bir problem ile karşılaşılmış. Bu aşamada öncelikle dairede gaz olduğundan emin olmak gerekir. Dairede gaz kesintisi durumu yoksa, kombiye gaz geldiğinden eminseniz kombiyi resetleyerek arızadan çıkarmayı denemelisiniz. Birkaç deneme sonrası sorunda düzelme olmazsa; kart, gaz valfi, iyon-ateşleme elektrodu gibi parçalarda problem olabileceği için servis yardımı almalısınız.

95 Arıza Kodu

Kesintili yanma sinyali durumu.

►► Sistem bir yakıt kesintili yanma sinyali algılamış. Bu aşamada kombinin çalıştığı da olur arızaya geçip devre dışı kaldığı da olur. Cihaz çalışmazsa teknik servis yardımı almanız gerekiyor.

96 Arıza Kodu

Baca sistemi problemi.

►► Duman borusu sisteminde tıkanıklık olduğunu belirtir. Bu durumda cihaz doğrudan bloke konuma geçer ve hiçbir konumda çalışmaz. Arıza durumu; kart, fan gibi parçalara ayrıca baca sistemine bağlıdır. Tespit ve müdahale için teknik servis yardımı almalısınız.

98 Arıza Kodu

Yazılımda maksimum problem.

►► Kombi en fazla hata sayısına ulaşmış. Bu aşamada cihazı birkaç kez resetlemeyi denemelisiniz. Birkaç reset denemesine karşın sorun düzelmezse teknik servis yardımı almalısınız.

99 Arıza Kodu

Genel bloke durumu.

►► Kombi bir hata durumu tespit etmiş. Genel olarak bloke konuma geçmiş ve çalışmıyor. Arıza tespiti ve müdahalesi için servis yardımı almanız gerekiyor.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
logo

Tüm Sorular

Soru Sor

Videolu Destek

Servis Çağır

Robot
Robito
Robot
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Kombim Arıza Yaptı. Servis Kaydı Oluşturmak İstiyorum.
Robot
Dairenizde Gaz Var mı? Ocağı kontrol eder misiniz çalışıyor mu? Dairede gaz var, ocak çalışıyor Dairede gaz yok.
Robot
Size güzel bir haberim var! Online kayıt oluşturursanız işlem ücretinde %20 indirim sağlayacağım Tıkla %20 İndirim Kazan
Robot
O halde gaz vanalarını kontrol etmelisiniz. Gaz vanaları açık olmasına rağmen ocak yanmıyor, kombi çalışmıyorsa aşağıdaki linkten bulunduğunuz bölgenin gaz hattına ulaşabilirsiniz. Gaz Hatları
Robot
Su basıncı normal görünüyor. Arıza tekrarında kombiyi 3 kez resetlemeniz gerekir. İşlem bilgisi için; Buraya tıklayınİşlemi yaptığınızı farzediyorum. Arıza devam ediyor mu? Hayır, arıza düzeldi Evet, arıza devam ediyor.
Robot
Kombi Basıncının 1 ile 2 bar arasında olması gerekir. Basıncı yükseltmek için; Burayı Tıklayın Düşürmek için; Burayı Tıklayın
Robot
Üzgünüm ki yapabileceğiniz başka bir işlem kalmadı. Daha fazla yardım için Burayı tıklayabilirsiniz
Robot
Size güzel bir haberim var! Online kayıt oluşturursanız işlem ücretinde %20 indirim sağlayacağım Tıkla %20 İndirim Kazan
Robot
Bu çok güzel bir haber, arızanın çözümlenmesine sevindim. Sende bize yardımcı olmak istersen Buraya Tıklayarak Yıldız ve yorum atarsan sevinirim ☻